خدمات ما

پایپ جکینگ چیست؟

پایپ جکینگ چیست؟

لوله کشی یک روش ذاتی ایمن تر از کار ساختن سنگر باز یا تونل سازی قطعه ای سنتی است. با توجه به خطرات مرتبط با بخش های عمیق ، بزرگ ، گودبرداری های باز ، بهداشت و ایمنی ، راهنمایی های اجرایی بهداشت و ایمنی نشان می دهد که این خطرات باید "در صورت لزوم با استفاده از فناوری" بدون ترانشه "کاهش یابد تا در مرحله اول از لزوم حفاری سنگر جلوگیری شود." با توجه به تفاوت اندازه باند بین تکنیک ها و کاهش نتیجه آن در ساعت ها، احتمال وقوع حوادث با لوله کشی کمتر است. همچنین در نتیجه اعتصاب ابزار و رابط با مردم کاهش قابل توجهی در خطر آسیب دیدگی مشاهده می شود.

Read More
مزایای روش بدون تراش

مزایای روش بدون تراش

مزایای زیست محیطی قابل توجهی وجود دارد که می توان با استفاده از تکنیک های لوله کشی هنگام مقایسه با رویکرد سنگر باز سنتی به دست آورد. به طور معمول ، روش "بدون خراش" مقدار مواد ورودی و خروجی را کاهش می دهد ، و در نتیجه کاهش اوج غنیمت و استخراج سنگ های وارداتی را کاهش می دهد. این به نوبه خود منجر به کاهش حرکات وسایل نقلیه و متعاقباً اختلال در ارتباط کمتر می شود.

Read More
مزایای زیست محیطی

مزایای زیست محیطی

کاهش زمان اجرای پروژه (روش ترانشه ای بسیار سریعتر از سنگر باز)، عبور از زیر رودخانه و سایر سازه ها، رابط کمتر با زیرساخت ها، اختلال کمتر در ترافیک، افزایش آلایندگی، مزایای زیست محیطی، امکان کار در زیر آب، ایمنی بیشتر، حرکت زمین به حداقل کاهش می یابد، کار ساخت و ساز در همه آب و هوا

Read More

Our Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum laborum minus necessitatibus neque quasi quis quisquam repellendus repudiandae sed similique voluptates.

Miroslav Karhan

Manager Constructor

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

alance smith

Ceo / C0-Founder

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship

Aliquam quis lobortis lorem, quis malesuada velit. Praesent pharetra eget arcu et tempus. Ut diam lorem, porttitor at imperdiet sit amet.

daniel amokachi

Public Relationship

Enter your keyword