پایپ جکینگ چیست؟

پایپ جکینگ چیست؟ پایپ جکینگ چیست؟ پایپ جکینگ چیست؟

پایپ جکینگ چیست؟

پایپ جکینگ یک تکنیک پیشرفته جهت نصب لوله های زیرزمینی ، کانالها و لوله های مخصوص برق و مخابرات می باشد . همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی ، عملیات حفاری نیز درون شیلد و در جلوی لوله پیشرو صورت می پذیرد . این روش یک خط لوله انعطاف پذیر ، مقاوم و آب بند همانند یک تونل ایجاد می کند .

Enter your keyword